Keuring stookolietank.

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring?
Voor de keuring moet het volgende aanwezig zijn:
  • Het reservoir.
  • De leidingen.
  • De overvulbeveiliging.
  • Eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping voor bovengrondse tanks.

Wanneer is de keuring verplicht?
Deze keuring is verplicht vóór indienststelling en periodiek. In Vlaanderen moeten particuliere ondergrondse stookolietanks tot 5000 liter periodiek gekeurd worden.
De termijn is afhankelijk van het materiaal van de buitenwand en de manier van plaatsen.

Ondergrondse tank:
Kleiner dan 5000 liter = 5 jaarlijks buiten waterwingebied en 2 jaarlijks binnen waterwingebied.
Groter dan 5000 liter = 2 jaarlijks buiten waterwingebied en jaarlijks binnen waterwingebied.
Bovengrondse tank:
Kleiner dan 5000 liter = Art. 6.5.5.4 van Vlarem II stelt dat de eigenaar er dient voor te zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en dat elke verontreiniging aan het milieu wordt voorkomen.
Groter dan 5000 liter = 3 jaarlijks buiten waterwingebied en 3 jaarlijks binnen waterwingebied

Wat kijken we na?
  • Visuele controle van de tank.
  • Controle op aanwezigheid van water en slib
  • Controle van de werking overvulbeveiliging.
  • Dichtheidsproef via ultrasone test voor ondergrondse tanks.
  • Controle van lekdetectiesysteem indien deze aanwezig is.
  • Eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping voor bovengrondse tanks.

Nuttige informatie:

Stacks Image 87

Vlarem II.

Om Pdf documenten te openen heeft u de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kan u gratis
downloaden.