Keuring rioleringsstelsel.

Wanneer is de keuring verplicht?
Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privé waterafvoer of riolering van een woning en gebouwen verplicht in Vlaanderen.
Deze verplichting kwam er nadat bij controles bleek dat aansluitingen vaak niet correct waren aangesloten.

De keuring is verplicht in volgende gevallen:
 • Bij nieuwbouw.
 • Bij renovatie.
 • Bij aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg (afkoppelings projecten).
 • Op vraag van de rioolbeheerder.

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?
 • Aansluitingspunten regenwaterafvoer (RWA) aanwezig zijn.
 • Aansluitingspunten vuilwaterafvoer of droogweerafvoer (DWA) aanwezig zijn.
 • Rioleringsplan.
 • Bouwvergunning afgeleverd door de gemeente.
 • Regenwaterput met hergebruik.
 • Regenwaterinfiltratieinstallatie.
 • Facturen materialen.
 • Foto's van de riolering genomen tijdens de aanleg.

Hoe verloopt een keuring?
 • Er wordt nagegaan of hemelwater via een recuperatieput en bezinkput naar de hemelwaterriolering wordt afgevoerd.
 • Verder gaan we na of het vervuild water naar de vuilwaterriolering wordt afgevoerd en dat er geen verbindingen zijn tussen hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer.
 • Aanwezigheid recuperatie, hergebruik en infiltratie van regenwater.
 • Aansluiting van de toestellen op de juiste rioleringssystemen.
 • Onderzoek van volledige scheiding van de riolering.
 • Wij controleren of het rioleringsplan overeenkomt met de aangelegde situatie.
 • Er wordt ook in de bouwvergunning na gezien of er bijkomende verplichtingen zijn opgelegd door de gemeente.

Nuttige informatie:

Stacks Image 164

Waterwijzer versie 2014.

Stacks Image 379

Hoe verloopt een keuring.

Stacks Image 408

Folder Infrax.

Om Pdf documenten te openen heeft u de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kan u gratis
downloaden.