Keuring van de huishoudelijke elektrische installatie.

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring?
Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema voor te leggen indien de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981.
Bij de keuring dient u een eenvoudige schets voor te leggen indien de elektrische installatie dateert van
vóór 1 oktober 1981.

Wanneer is de keuring verplicht?
 • Bij indienststelling van een nieuwe installatie of belangrijke wijzigingen.
 • Bij een verzwaring van de aansluiting.
 • 25 jaar na de eerste indienstname van de installatie.
 • Bij een tijdelijke installatie (vb. werfkasten)
 • In geval van een verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie (of een deel ervan) dateert van vóór 1 oktober 1981.
 • In geval van een verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981, indien u niet over een geldig attest beschikt.
 • 18 maanden na het verlijden van de akte bij de notaris indien er een attest werd afgeleverd met inbreuken.

Wat wordt er gecontroleerd?
 • Nazicht schema’s met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materiaal.
 • Controle door beproeving: test differentieelschakelaars.
 • Controle door meting: aardings-, isolatiemeting
 • Aardingscontinuïteit van aardingen op stopcontacten.
 • Correct gebruikte beveiligingen naar gelang van de verbruikers en de gebruikte draad sectie.

Nuttige informatie:

Stacks Image 146

Voorbeeld eendraad- en situatieschema.

Om Pdf documenten te openen heeft u de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kan u gratis
downloaden.