Het energieprestatiecertifcaat (EPC) voor verkoop en verhuur regio Vlaanderen.

Wat moet er aanwezig zijn bij de controle?
Het is aangewezen dat u alle documenten binnen handbereik heeft die betrekking hebben tot de woning en de gebruikte materialen.
Denk hierbij aan documenten zoals:
  • Een eerder opgemaakt energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Een energieprestatie- en binnenklimaataangifte, ook gekend onder de naam EPB (indien gebouwd of zware renovaties na 1 januari 2006)
  • Lastenboek, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten, foto’s
  • Grondplannen van de woning (as-built plannen opgesteld door de architect)
  • Facturen van bouwmaterialen. vb. isolatie, ruimteverwarmingsinstallatie, vensters.
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie of de sanitaire warmwaterinstallatie.
Opmerking:
Van deze documenten mag u een kopie maken, zodat we deze kunnen meenemen voor in ons dossier.
Indien u geen kopie heeft van deze documenten, nemen we de originele stukken mee om er kopies van te maken, achteraf sturen we u deze terug met de post.
Er wordt tijdens de controle een document "aanstiplijst van ontvangen bewijsstukken" overhandigd, die u dient in te vullen en te ondertekenen.

Wanneer is een Energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht?
Bij verkoop of verhuur van een woning moet de eigenaar van de woning een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen.
Het energieprestatiecertificaat (EPC) is van toepassing op elke wooneenheid (die voorzien is van minstens een leefruimte + toilet + douche/bad + keuken/kitchenette).
Het energieprestatiecertificaat (EPC) is 10 jaar geldig en kan gedurende deze periode overgedragen worden bij verdere verkoop of verhuur van de woning.

Hoe verloopt een EPC controle?
Een erkende energiedeskundige type A komt ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen.
Gegevens worden verzameld over de opbouw van de gebouwenschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de sanitaire warmwaterinstallatie.
Bij afwezigheid van plannen worden onder meer de deuren, ramen en vloeroppervlaktes opgemeten.

Na de controle ontvangt de aanvrager een certificaat, opgemaakt door de erkende energiedeskundige, met vermelding van:
  • De aanbevelingen om de energieprestatie van de woning te verbeteren, om uiteindelijk energiezuiniger te kunnen wonen.
  • De uitdrukking van de energieprestatie van de woning aan de hand van een kengetal met aanduiding van referentiewaarden op een kleurenschaal.
  • Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is en daarnaast vermeldt het een aantal energiebesparende adviezen.

Het EPC is verplicht aanwezig te zijn, alvorens een wooneenheid te koop of te huur gesteld wordt.  
Het is verplicht om de energiescore of unieke code van het EPC attest te vermelden in alle advertenties.
Er worden controles uitgevoerd door de overheid op de aanwezigheid van het EPC attest.

 

Het EPC attest is 10 jaar geldig, stel je in orde en vermijd een eventuele boete vanaf 500,00€ tot 5.000,00 kan oplopen !!!Nuttige informatie:

Stacks Image 72

Voorbeeld EPC Vlaanderen.

Stacks Image 103

Brochure EPC verkoop/verhuur Vlaanderen.

Stacks Image 624

Richtlijnen advertentieplicht Vlaanderen.

Om Pdf documenten te openen heeft u de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kan u gratis
downloaden.